Het dokje van Perry in de 20e eeuw
Pal naast de Steenenbeer bevindt zich het historisch dokje van Perry. In mijn jeugd noemden we dat het droogdok. De foto linksboven is uit 1915 genomen richting Houtkade. Op de volgende foto, die vanaf de andere kant is genomen, is op de achtergrond het dan pas gebouwde Post- en Telegraaf kantoor op de Steenenbeer zichtbaar. De andere 4 foto's zijn uit de 20- en 30-er jaren en kwam ik tegen op Facebook. De foto rechtsboven laat goed zien hoe hoog de Rooms Katholieke kerk in de Wilhelminastraat was. De foto linksonder is uit 1932. Daarnaast een foto uit 1934 met een veerboot in het dokje.
Verder een leeswaardig Faam artikel over drankgebruik bevat een mooie historische foto van café de Schelde op de Schotschenhoek, de straat tussen de Steenenbeer en het dokje van Perry.

Na het vertrek van scheepswerf de Schelde uit de binnenstad verpauperde het dokje. Het is in 2013 na een grondige restauratie heropend. Rechtonder een foto van het gerestaureerde dokje in een totaal veranderde omgeving. Geheel links is nog net iets van de witte zijgevel van Steenenbeer 11 te zien.© A.J. ( Hans ) van Hal, https://www.ajvanhal.nl