Koopmanshaven wordt na demping Bellamypark
Links de Koopmanshaven begin 20e eeuw enkele jaren voordat de haven werd gedempt. De kade rechts was de Bellamykade.
De tegenovergelegen kade met de bomenrij heette Bierkade.
Het smalle stuk bij de huizen vooraan links heette Smalle Kade.

De Koopmanshaven liep door naar de Achterhaven ( de huidige Spuistraat ), terwijl de Koopmanshaven via de Voorhaven in directe verbinding stond met de Westerschelde. Daardoor vielen bij eb de havens vaak droog en liepen bij stormvloeden de kades geregeld onder water. Vooral op 12 maart 1906 leidde dat tot grote wateroverlast en schade in de binnenstad.

Omdat bovendien als gevolg van de slecht werkende riolering de havens als open riool werden gebruikt, met de bijkomende stankoverlast, zijn in 1909 de Koopmanshaven en Achterhaven gedempt. Tevens werd de waterkering rond de Voorhaven verhoogd. Zie ook een artikel uit de reeks Blauwgeruite Ziel en een blogspot van het Gemeentearchief van Vlissingen.

De foto eronder toont het Bellamypark na demping van de Koopmanshaven. De namen Bellamykade en Bierkade verdwenen.
Het gedeelte bij de huizen vooraan links heet nog steeds Smalle Kade.

Hieronder enkele foto's van de Voorhaven, Koopmanshaven en het Bellamypark eind 19e begin 20e eeuw. Ook van de Beursbrug waar de Voorhaven overgaat in de Koopmanshaven. En een foto van de IJzeren Brug waar de Koopmanshaven overgaat in de Achterhaven, de huidige Spuistraat. De onderste foto's tonen het Bellamypark enkele jaren na demping van de Koopmanshaven.

Voor historische foto's van de Achterhaven klik op: Achterhaven.


Foto's ontleend aan het Zeeuws Archief

© A.J. ( Hans ) van Hal, https://www.ajvanhal.nl